WE ARE PROFESSIONAL

เนื่องจากทีมบริหารของเรามีความรู้ความสามารถในด้านการสืบสวนมีประสบการณ์ด้านนักสืบเอกชน  การดูแลรักษาความปลอดภัยบุคคล  สถานที่  มีผลงานทั้งในด้านการสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาในคดีที่ได้รับความเดือดร้อนของประชาชนจำนวนมากหรือมีมูลค่าทรัพย์สินจำนวนมากยกตัวอย่าง  เช่น  คดีนำข้อมูลบัตรเครดิตของผู้อื่นไปใช้สั่งซื้อสินค้าทาง  Internet  และคดีฉ้อโกงบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจน้ำมัน (  Oil & Gas )  มูลค่า  11  ล้านบาท ในจังหวัดสงขลาและคดีต่างๆอีกจำนวนมากนั้น

ทางทีมบริหารของเราจึงมีความคิดว่า จากประสบการณ์ความรู้ความสามารถในการทำงานด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชน  เราจึงพัฒนาให้เป็นรูปแบบการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบเอกชน เราจึงสร้างห้างหุ้นส่านจำกัด  2499  ซีเคียวริตี้  แอนด์  การ์ด  เพื่อเข้าถึงระบบการรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบในรูปแบบของหน่วยงานเอกชนอย่างเป็นมืออาชีพ  เพื่อให้องค์กรเอกชนหรือหน่วยงานต่างๆของรัฐ ได้รับบริการการรักษาความปลอดภัย  เสมือนว่าท่านมี Body Guard ที่มีประสบการณ์  ติดตามตลอด 24 ชั่วโมง

2499SG เราดำเนินธุรกิจด้านรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่ ทรัพย์สิน รวมถึงบริการวางระบบกล้อง CCTV วางระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เซนเซอร์ตรวจจับความร้อนตัวบุคคล ยานพาหนะ  ด้วยหลักปฏิบัติที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีประสบการณ์ โดยเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมรักษาความปลอดภัยตามหลักข้อบังคับของกรมแรงงาน ทางเราจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของพนักงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการตรวจหาสารเสพติด พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน และประสานงานและขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หากเกิดกรณีฉุกเฉิน  อีกทั้งทางเรามีการจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าตรวจพื้นที่ ในหน่วยงานของผู้ว่าจ้างเสมอ พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางของเรา เข้าประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างเพื่อประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง   ทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำเสนองานด้านการรักษาความปลอดภัย  และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสให้บริการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานของท่าน

บริการความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด

ด้วยระบบกล้องวงจรปิดและสัญญาณกันขโมยครบวงจร ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการวางระบบรักษาความปลอดภัย เทคโนโลยีชั้นสูง ตามความต้องการของท่าน

บริการนักสืบเอกชน

สืบด้านธุรกิจ สืบบุคคลสูญหาย สืบทรัพย์สินสูญหาย สืบชู้สาว !!

ความลับของท่าน คืองานของเรา

ทีมงานเรามุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่า!

2499SG

หลับเถิดท่านลูกค้า เหล่าผู้กล้าจะคุ้มภัย

2499SG
2499SG

OPENING TIMES

MONDAY – SATURDAY

09:00 ~ 17.00

CLOSE SUNDAY

CONTACT